Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
logotype

Harmonogram

Harmonogram zajęć w ramach projektu

"Kolekcjonerzy wiedzy - mistrzowie eksperymentów"

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Grupa Nr 1

Nazwa szkoły PSP w Sławicach

Ilość godzin na grupę 30

Lp.

 Dzień

Data

Godziny

Ilość godzin

1

sobota

24. 9. 2016

9. 00 - 12. 00

4

2

sobota

22. 10. 2016

9. 00 - 12. 00

4

3

sobota

19. 11. 2016

9. 00 - 12. 00

4

4

sobota

17. 12. 2016

9. 00 - 12. 00

4

5

sobota

21. 1. 2017

9. 00 - 12. 00

4

6

sobota

4. 3. 2017

9. 00 - 12. 00

4

7

sobota

1. 4. 2017

9. 00 - 12. 00

4

8

sobota

6. 5. 2017

9. 00 - 12. 00

2

Grupa Nr 2

Nazwa szkoły PSP w Sławicach

Ilość godzin na grupę 30

Lp.

 Dzień

Data

Godziny

Ilość godzin

1

sobota

8. 10. 2016

9. 30 - 12. 30

4

2

sobota

5. 11. 2016

9. 30 - 12. 30

4

3

sobota

3. 12. 2016

9. 30 - 12. 30

4

4

sobota

14. 1. 2017

9. 30 - 12. 30

4

5

sobota

4. 2. 2017

9. 30 - 12. 30

4

6

sobota

18. 3. 2017

9. 30 - 12. 30

4

7

sobota

22. 4. 2017

9. 30 - 12. 30

4

8

sobota

13. 5. 2017

9. 30 - 12. 30

2

ZAJĘCIA LOGICZNO - MATEMATYCZNE

Grupa Nr 1 (kl. I - III)

Nazwa szkoły PSP w Sławicach

Ilość godzin na grupę 24

Lp.

 Dzień

Data

Godziny

Ilość godzin

1

wtorek

8. 11. 2016

13. 40 - 15. 10

2

2

wtorek

22. 11. 2016

13. 40 - 15. 10

2

3

wtorek

6. 12. 2016

13. 40 - 15. 10

2

4

wtorek

20. 12. 2016

13. 40 - 15. 10

2

5

wtorek

10. 1. 2017

13. 40 - 15. 10

2

6

wtorek

24. 1. 2017

13. 40 - 15. 10

2

7

wtorek

7. 2. 2017

13. 40 - 15. 10

2

8

poniedziałek

20. 2. 2017

12. 00 - 15. 00

4

9

wtorek

21. 2. 2017

12. 00 - 15. 00

4

10

wtorek

7. 3. 2017

13. 40 - 15. 10

2

Grupa Nr 2 (kl. IV - VI)

Nazwa szkoły PSP w Sławicach

Ilość godzin na grupę 24

Lp.

 Dzień

Data

Godziny

Ilość godzin

1

wtorek

15. 11. 2016

13. 40 - 15. 10

2

2

wtorek

29. 11. 2016

13. 40 - 15. 10

2

3

wtorek

13. 12. 2016

13. 40 - 15. 10

2

4

wtorek

3. 1. 2017

13. 40 - 15. 10

2

5

wtorek

17. 1. 2017

13. 40 - 15. 10

2

6

wtorek

31. 1. 2017

13. 40 - 15. 10

2

7

poniedziałek

20. 2. 2017

9. 00 - 12. 00

4

8

wtorek

21. 2. 2017

9. 00 - 12. 00

4

9

sobota

4. 3. 2017

9. 00 - 12. 00

4

ZAJĘCIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Grupa Nr 1 (kl. I - III)

Nazwa szkoły PSP w Sławicach

Ilość godzin na grupę 30

Lp.

 Dzień

Data

Godziny

Ilość godzin

1

poniedziałek

14. 11. 2016

12. 45 - 14. 25

2

2

poniedziałek

21. 11. 2016

12. 45 - 14. 25

2

3

poniedziałek

28. 11. 2016

13. 40 - 15. 10

2

4

poniedziałek

5. 12. 2016

13. 40 - 15. 10

2

5

poniedziałek

12. 12. 2016

13. 40 - 15. 10

2

6

poniedziałek

19. 12. 2016

13. 40 - 15. 10

2

7

poniedziałek

9. 1. 2017

13. 40 - 15. 10

2

8

poniedziałek

16. 1. 2017

13. 40 - 15. 10

2

9

poniedziałek

23. 1. 2017

13. 40 - 15. 10

2

10

poniedziałek

30. 1. 2017

13. 40 - 15. 10

2

11

poniedziałek

6. 2. 2017

13. 40 - 15. 10

2

12

środa

23. 2. 2017

12. 00 - 15. 00

4

13

czwartek

24. 2. 2017

9. 00 - 12. 00

4

 Grupa Nr 2

Nazwa szkoły PSP nr 32 w Opolu (Sławice)

Ilość godzin na grupę 30

Lp.

 Dzień

Data

Godziny

Ilość godzin

1

czwartek

23. 2. 2017

9. 00 - 12. 00

4

2

piątek

24. 2. 2017

12. 00 - 15. 00

4

3

sobota

11. 3. 2017

9. 30 - 12. 30

2

4

poniedziałek

20. 3. 2017

13. 40 - 15. 10

2

5

sobota

8. 4. 2017

9. 00 - 12. 00

4

6

sobota

6. 5. 2017

9. 00 - 12. 00

2

7

poniedziałek

8. 5. 2017

13. 40 - 15. 10

2

8

sobota

3. 6. 2017

9. 00 - 12. 00

2

9

poniedziałek

5. 6. 2017

13. 40 - 15. 10

2

 ZAJĘCIA PRZYRODNICZO - EKSPERYMENTALNE

Grupa Nr 1

Nazwa szkoły PSP nr 32 w Opolu (Sławice)

Ilość godzin na grupę 24

Lp.

 Dzień

Data

Godziny

Ilość godzin

1

poniedziałek

20. 2. 2017

9. 00 - 12. 00

4

2

wtorek

21. 2. 2017

12. 00 - 15. 00

4

3

sobota

18. 3. 2017

9. 00 - 12. 00

4

4

sobota

1. 4. 2017

9. 00 - 12. 00

4

5

sobota

22. 4. 2017

9. 00 - 12. 00

4

6

sobota

13. 5. 2017

9. 00 - 12. 00

4

 Grupa Nr 2

Nazwa szkoły PSP nr 32 w Opolu (Sławice)

Ilość godzin na grupę 24

Lp.

 Dzień

Data

Godziny

Ilość godzin

1

wtorek

21. 2. 2017

9. 00 - 12. 00

4

2

czwartek

23. 2. 2017

9. 00 - 12. 00

4

3

sobota

25. 2. 2017

9. 00 - 12. 00

4

4

sobota

8. 4. 2017

9. 00 - 12. 00

4

5

sobota

20. 5. 2017

9. 00 - 12. 00

4

6

sobota

10. 6. 2017

9. 00 - 12. 00

4

 ZAJĘCIA Z ROBOTYKI

Grupa Nr 1

Nazwa szkoły PSP nr 32 w Opolu (Sławice)

Ilość godzin na grupę 24

Lp.

 Dzień

Data

Godziny

Ilość godzin

1

czwartek

23. 2. 2017

12. 00 - 15. 00

4

2

piątek

24. 2. 2017

12. 00 - 15. 00

4

3

wtorek

21. 3. 2017

13. 40 - 15. 10

2

4

wtorek

28. 3. 2017

13. 40 - 15. 10

2

5

wtorek

4. 4. 2017

13. 40 - 15. 10

2

6

wtorek

11. 4. 2017

13. 40 - 15. 10

2

7

wtorek

25. 4. 2017

13. 40 - 15. 10

2

8

wtorek

9. 5. 2017

13. 40 - 15. 10

2

9

wtorek

16. 5. 2017

13. 40 - 15. 10

2

10

wtorek

23. 5. 2017

13. 40 - 15. 10

2

Informacja o projekcie - ogólna

Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji, 

Poddziałanie 9. 1. 2 – Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1 czerwca 2016 r. - 31 maja 2018 r.

Adresaci projektu:

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu 4 gmin (Krapkowice, Prószków, Komprachcice, Dąbrowa) oraz 2 szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonych przez Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae (Opole, Tarnów Opolski) mieszczących się w granicach Aglomeracji Opolskiej, prowadzących kształcenie ogólne.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych przez uczniów oraz uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez nauczycieli po zakończeniu udziału w projekcie.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Poszerzenie oferty edukacyjnej wybranych szkół, poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć realizowanych poza lekcjami lub/ i poza szkołą ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz przedmiotów przyrodniczych opartych na metodzie eksperymentu. Uatrakcyjnienie oferty szkoły poprzez wyjazdy uczniów w miejsca edukacji bezpośredniej.
 2. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez doskonalenie metod pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.
 3. Poszerzenie oferty edukacyjnej wybranych szkół, poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w których zostanie wykorzystany sprzęt/narzędzia TIK oraz rozwój kompetencji informatycznych uczniów i nauczycieli.
 4. Wykorzystanie przez szkoły doposażonych pracowni przedmiotowych do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
 5. Wyposażenie szkół w sprzęt i narzędzia TIK na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych.
 6. Poszerzenie oferty wybranych szkół o zagadnienia dot. wyboru ścieżki zawodowej, poprawa motywacji do podejmowania dalszych działań edukacyjnych oraz postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.
 7. Poszerzenie oferty edukacyjnej wybranych szkół o dodatkowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w procesie indywidualizacji.

Działania dla uczniów:

 1. Warsztaty kreatywnego uczenia się
 2. Zajęcia z j. angielskiego
 3. Zajęcia z j. niemieckiego
 4. Warsztaty matematyczno - logiczne
 5. Warsztaty przyrodniczo - eksperymentalne
 6. Warsztaty fizyczno - doświadczalne
 7. Warsztaty biologiczno - chemiczne
 8. Warsztaty programowania
 9. Warsztaty z robotyki
 10. Warsztaty grafiki komputerowej
 11. Zajęcia pn. „Pracownia Rozwoju Osobistego”
 12. Zajęcia logopedyczne
 13. Warsztaty grupowego doradztwa edukacyjno - zawodowego
 14. Warsztaty pn. „Moja wymarzona firma”

Działania dla kadry pedagogicznej:

 1. Nauczyciele będą mieli wybór studiów podyplomowych z założonej na to puli środków
 2. Warsztaty stacjonarne z wybranych tematów
 3. Wyjazdowe warsztaty dla nauczycieli

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”

 Oś priorytetowa IX – Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9. 1. 2 – Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów, zasady uczestnictwa w projekcie „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów” oraz prawa i obowiązki uczestników projektu.

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 

 • Wnioskodawca/ Realizator – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej/ Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL.
 • Biuro projektu – Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, ul. Krakowska 51, p. III, 45 - 018 Opole.
 • Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie.
 • Uczestnik projektu – osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie.
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział w projekcie.

§ 2

Informacje o projekcie

1. Projekt pod nazwą „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów” realizowany jest przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL.

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego - Oś priorytetowa IX – Wysoka jakość edukacji Poddziałanie 9. 1. 2 – Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.

3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2016 roku do 31 maja 2018 roku.

4. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

5. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

1) Rekrutacja do projektu

2) Rozwój kompetencji kluczowych, matematyczno - przyrodniczych i cyfrowych oraz wsparcie edukacyjno - zawodowe (Gmina Krapkowice)

3) Wsparcie uczniów ze SPE (Gmina Krapkowice)

4) Rozwój kompetencji kluczowych, matematyczno - przyrodniczych i cyfrowych oraz wsparcie edukacyjno - zawodowe (Gmina Komprachcice)

5) Wsparcie uczniów ze SPE (Gmina Komprachcice)

6) Rozwój kompetencji kluczowych, matematyczno - przyrodniczych i cyfrowych oraz wsparcie edukacyjno - zawodowe (Gmina Prószków)

7) Wsparcie uczniów ze SPE (Gmina Prószków)

8) Rozwój kompetencji kluczowych, matematyczno - przyrodniczych i cyfrowych oraz wsparcie edukacyjno - zawodowe (Gmina Dąbrowa)

9) Wsparcie uczniów ze SPE (Gmina Dąbrowa)

10) Rozwój kompetencji kluczowych, matematyczno - przyrodniczych i cyfrowych oraz wsparcie uczniów o specjalnych SPE (szkoły stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae)

11) Wyjazdy w miejsca edukacji bezpośredniej

12) Transport dla uczestników

13) Podnoszenie kompetencji/ kwalifikacji nauczycieli

14) Opracowanie scenariuszy zajęć

§ 3

Rekrutacja kandydatów

1. Do projektu mogą przystąpić uczniowie i nauczyciele publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu 4 gmin (Krapkowice, Prószków, Komprachcice, Dąbrowa) oraz 2 szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonych przez Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae (Opole, Tarnów Opolski), prowadzących kształcenie ogólne.

2. Rekrutacja kandydatów do udziału w projekcie będzie odbywać się poprzez:

 • wywieszenie plakatów informacyjnych o projekcie oraz dystrybucję formularzy zgłoszeniowych do projektu, udostępnienie informacji na stronach internetowych szkół i OCDL FRDL.
 • przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych (w zajęciach wezmą udział uczniowie, którzy uzyskają zgodę rodziców na udział w projekcie),
 • weryfikację zgłoszeń w oparciu o przyjęte kryteria (m.in. kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby chętnych w pierwszej kolejności rekrutacją objęci zostaną uczniowie, którzy znajdą się na wykazie uczniów wymagających wsparcia poprzez dodatkowe zajęcia (wykaz sporządzony zostanie przez nauczycieli). Priorytetowo będą traktowani uczniowie z orzeczeniami. Kolejnym kryterium będzie brak uczestnictwa ucznia w jakichkolwiek zajęciach pozalekcyjnych i zam. na terenie wiejskim. Kryteria brane pod uwagę podczas rekrutacji kadry pedagogicznej: m.in. uzasadnienie kandydata, kolejność zgłoszeń,
 • wybór uczestników projektów - zostaną utworzone listy podstawowe UP oraz listy rezerwowe do każdych zajęć,
 • zamieszczenie informacji o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie na tablicy ogłoszeń w szkole.

3. Rekrutacja będzie przeprowadzona zgodnie z zasadami równości szans w tym równości płci.

4. Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. 

5. Lista uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie zostanie przekazana Dyrektorowi Szkoły i umieszczona na tablicy ogłoszeń w szkole.

§ 4

Prawa i obowiązki uczestnika projektu

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ankietowych, testach prowadzonych w czasie trwania projektu oraz po jego zakończeniu.

2. Uczestnik projektu ma prawo do:

 • otrzymania materiałów dydaktycznych do zajęć,
 • do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów. Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga zgłoszenia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji. 

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania projektu.

2. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz w placówkach/szkołach, w których realizowany jest projekt.

3. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.

Biuro Projektu

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej  FRDL

45 - 018 Opole, ul. Krakowska 51,

077 - 454 - 48 - 29 

www.opole.frdl.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

"Książki naszych marzeń"

Działania związane z realizacją projektu „Książki naszych marzeń” PSP w Sławicach

1. Podjęcie przez szkołę współpracy z Biblioteką Publiczną w Żelaznej i Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Opolu w celu:

a) skonsultowania planowanych zakupów książek

b) wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo

Z wizytą w Opolu

Z wizytą w Bibliotece Publicznej w Żelaznej

2. Zorganizowanie 4 wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów:

a) realizacja akcji „Wybieram czytanie”

- klasy I - III w  czwartki na dużej przerwie

- klasy IV - VI w piątki na dużej przerwie

"Wybieram czytanie"

b) zorganizowanie „Wieczoru baśni” połączonego z pasowaniem pierwszoklasistów na czytelników biblioteki szkolnej

Wieczór baśni przepustką do świata książek

c) „Książki naszego dzieciństwa” – zorganizowanie spotkania czytelniczego z lokalnymi Kawalerami Orderu Uśmiechu (lub z lokalnym twórcą p. P. Przybyłą)

Książki mojego dzieciństwa:

a) Spotkanie z patronem naszej szkoły Panem Stanisławem Jackiem Chlebdą

b) Spotkanie z byłą Panią Dyrektor PP w Sławicach

d) Zorganizowanie przedstawienia edukacyjnego „Książka przed Sądem”

Książka przed Sądem

3. Zorganizowanie spotkania dla rodziców z pracownikiem poradni w ramach cyklu spotkań „Szkoła dla rodziców”.

Spotkanie z Panią Katarzyną Hermasz

4. Zrealizowanie projektów edukacyjnych w klasach I - VI – z uwzględnieniem księgozbioru biblioteki szkolnej – dotyczących polskich twórców literatury i poezji dla dzieci: Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Podsumowanie projektów edukacyjnych zrealizowanych w ramach programu "Książki naszych marzeń"

5. Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich. Wprowadzenie zmian w Regulaminie biblioteki szkolnej.

 

Ponadto udało się jeszcze zrealizować...

Konkurs na hasło promujące czytelnictwo i bibliotekę szkolną

Wystawę książek "Kawalerowie Orderu Uśmiechu twórcami literatury dla dzieci i młodzieży"

Obejrzeć przedstawienie "Wielkie hece w bibliotece"

Zorganizować akcję "Odsprzedaj książkę"

Wziąć udział w ogólnopolskiej akcji "Zaczytani"

2022  Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławicach  globbers joomla template